0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Тропарь, глас 4-й

М а́ти Бо́га на́шего, во утро́бе заче́нши Христа́ Жизнода́вца, по́мощи в рожде́нии Того́ не потре́бовала еси́, те́мже ле́гце разреши́тися рабо́м Твои́м благослови́ и помози́, и младе́нцев и́х во вре́мя благопотре́бное роди́тися иму́щих, под покро́в Тво́й, я́ко Ма́терь, мо́лим, приими́: Ты́ бо еси́ в ро́дах Помо́щница, Засту́пница рабо́м Твои́м.

С ле́з Е́виных разреше́ние, проро́ческих писа́ний исполне́ние, от Ду́ха Свята́го Богомладе́нца заче́ншая, и во я́слех Вифлее́мских Того́ смире́нно роди́вшая, к Тебе́ прибега́ем я́ко Храни́тельнице же́н и младе́нцев, к Тебе́ воздыха́ем и Тя́ велича́ем: ра́дуйся, Благоутро́бная Ма́ти, в ро́дах Помо́щница.

П риими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́. Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́. О Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • Молитвослов
  • Молитвы
   • Молитвословия Триоди постной
   • Молитвословия Триоди цветной
   • Молитвы утренние
    • Начало
    • Молитва ко Пресвятой Троице
    • Псалом 50
    • Символ веры
    • Молитва 1-я, святого Макария Великого
    • Молитва 2-я, того же святого
    • Молитва 3-я, того же святого
    • Молитва 4-я, того же святого
    • Молитва 5-я, святого Василия Великого
    • Молитва 6-я, того же святого
    • Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу
    • Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю
    • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
    • Песнь Пресвятой Богородице
    • Тропарь Кресту и молитва за Отечество
    • Молитва о живых
    • Молитва о усопших
    • Окончание молитв
   • Молитвы вечерние
    • Начальные молитвы
    • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
    • Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
    • Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу
    • Молитва 4-я, святого Макария Великого
    • Молитва 5-я
    • Молитва 6-я
    • Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
    • Молитва 8-я, нашему Иисусу Христу
    • Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского
    • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
    • Кондак Богородице
    • Молитва святого Иоанникия Великого
    • Молитва святого Иоанна Дамаскина, которую, показывая на постель твою, говори:
    • И хотя лечь на постель, говори сии тропари:
    • Молитва Честному Кресту
    • Также, вместо прощения:
    • Молитва
    • Исповедание грехов повседневное
    • Когда отходишь ко сну, произноси:
   • Подготовка к Причащению
    • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
    • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
    • Канон Ангелу хранителю
    • Последование ко Святому Причащению
    • Благодарственные молитвы по Святом Причащении
    • ТРИ КАНОНА: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и к Ангелу Хранителю
   • Часы Пасхи
    • Часы Святой Пасхи
   • Тропари
    • Тропари воскресные, восьми гласов
    • Тропари, кондаки, величания и задостойники на двунадесятые праздники
    • Тропари и кондаки дневные на всю седмицу
    • Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери
    • Тропари, кондаки и величания общие
   • Молитвы Богородице
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Умиление»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Казанская»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Целительница»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Скоропослушница»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Феодоровская»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Прибавление ума»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Державная»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Владимирская»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Иверская»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Казанская»
    • Молитва ко Пресвятой Богородице
   • Молитвы святым
    • Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову
    • Преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу
    • Преподобному Силуану Афонскому
    • Благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам
    • Святой блаженной Ксении Петербургской
    • Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву
    • Святому пророку Захарии и Елисавете
    • Праведным богоотцам Иоакиму и Анне
    • Преподобному Сергию Радонежскому
    • Святителю Митрофану, Воронежскому чудотворцу
    • Великомученику Георгию Победоносцу
    • Архистратигу Божию Михаилу
    • Мученику Иоанну Воину
    • Святому великомученику Димитрию Солунскому
    • Великомученику Георгию Победоносцу
    • Святому благоверному князю Александру Невскому
    • Священномученику Ермогену, патриарху Московскому
    • Великомученику и целителю Пантелеимону
    • Преподобному Петру Афонскому
    • Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице
    • Новомученикам и исповедникам Церкви Русской
   • Молитвы о упокоении
    • Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище
    • Молитвы о усопших
   • Молитвы на всякую потребу
    • Молитвы об исцелении болящих
    • Молитва на освящение всякой вещи
    • Молитвы перед началом и по окончании всякого доброго дела
    • Молитва при вкушении просфоры и святой воды
    • Молитвы перед и после вкушения пищи
    • Молитва от осквернения
    • Молитва о умножении любви и искоренении злобы
    • Молитва о ненавидящих и обидящих нас
    • Молитва о неверующих и о заблудших
    • Молитва при семейных несогласиях
    • Молитва супругов о даровании детей
    • Молитва перед началом обучения
    • Молитва о плохо учащемся отроке
    • Молитва беременных женщин о благополучном разрешении
    • Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»
    • Святой блаженной Ксении Петербургской
    • Молитва великомученика Феодора Стратилата
    • Молитва на нивах
    • Молитва на благословение сети, невода
    • Молитва на благословение стада
    • Молитва на устроение лодки
    • Молитва над гумном
    • Молитва над семенами
    • Молитва на насаждение виноградника
    • Молитва о в узах сущих
    • Молитва заключенного к Божией Матери
    • Молитва заключенного к Ангелу хранителю
    • Молитва узника в темнице заключеннаго
    • Молитва заключенного к святому Иоанну Предтече
    • Молитвы ко Господу о духовном отце
    • Молитва ко Пресвятой Богородице о духовном отце
    • Молитва за Отечество
    • Тропарь Святому и Животворящему Кресту и за Отечество
    • Молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений
    • Молитвы ко Господу о чадах загубленных во утробе
    • Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте)
  • Каноны
   • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
   • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
   • Канон Ангелу хранителю
   • ТРИ КАНОНА: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и к Ангелу Хранителю
   • Канон Пасхи
   • Канон Честному и Животворящему Кресту Христову
   • Канон за болящего
   • Каноны Божией Матери
    • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
    • Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Одигитрия»
   • Каноны святым ангелам
    • Канон Ангелу хранителю
    • Канон святым Небесным Силам
   • Каноны святым
    • Канон святому Иоанну Предтече
    • Канон святителю Николаю Чудотворцу
    • Канон святым апостолам
    • Канон всем святым
   • Великий канон Андрея Критского
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в понедельник первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый во вторник первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в среду первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в четверг первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в четверг пятой седмицы Великого поста
  • Акафисты
   • Акафисты Господу
    • Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу
    • Акафист «Слава Богу за всё»
   • Акафисты Божией Матери
    • Акафист Пресвятой Богородице
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Скоро­послуш­ница»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Всецарица»
    • Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконами «Взыскание погибших» и «Всех скорбящих Радосте»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Казанская»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неопалимая Купина»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Нечаянная Радость»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Утоли моя печали»
   • Акафисты Ангелам
    • Акафист Ангелу Хранителю
    • Акафист Архангелу Божию Михаилу
   • Акафисты святым
    • Акафист святителю Николаю
    • Акафист преподобному Сергию Радонежскому, чудотворцу
    • Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
    • Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам
    • Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому
    • Акафист великомученику и целителю Пантелеимону
    • Акафист блаженной Матроне Московской
    • Акафист мученикам Адриану и Наталии
    • Акафист апостолу Андрею Первозванному
    • Акафист мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии
    • Акафист великомученице Екатерине
    • Акафист святому мученику Трифону
    • Акафист святой блаженной Ксении Петербургской
    • Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу
    • Акафист святому славному пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
    • Акафист святой равноапостольной Марии Магдалине
    • Акафист святой великомученице Варваре
    • Акафист святому преподобному Иосифу, игумену Волоколамскому, чудотворцу
  • Псалтирь
   • Молитвы перед началом чтения Псалтири
   • Кафисма первая
   • Кафисма вторая
   • Кафисма третья
   • Кафисма четвертая
   • Кафисма пятая
   • Кафисма шестая
   • Кафисма седмая
   • Кафисма восьмая
   • Кафисма девятая
   • Кафисма десятая
   • Кафисма одиннадцатая
   • Кафисма двенадцатая
   • Кафисма тринадцатая
   • Кафисма четырнадцатая
   • Кафисма пятнадцатая
   • Кафисма шестнадцатая
   • Кафисма семнадцатая
   • Кафисма восемнадцатая
   • Кафисма девятнадцатая
   • Кафисма двадцатая
   • Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири
   • О чтении Псалтири по усопшим
   • Указатель псалмов, читаемых в различных нуждах
   • Последование по исходе души от тела
  • Богослужение
   • Часы Святой Пасхи
   • Час девятый
   • Всенощное бдение
   • Час первый
   • Час третий
   • Чин изобразительных
   • Великое повечерие
   • Час шестой
   • Полунощница вседневная
   • Малое повечерие
   • Божественная литургия
   • Полунощница субботняя
   • Полунощница воскресная
   • Тропари
    • Тропари воскресные, восьми гласов
    • Тропари, кондаки, величания и задостойники на двунадесятые праздники
    • Тропари и кондаки дневные на всю седмицу
    • Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери
    • Тропари, кондаки и величания общие
Читать еще:  Христос и эпидемия. Бросил ли Бог человечество в беде?

При перепечатке ссылка
на Православие.Ru обязательна

Молитва иконе Богоматери «Помощница в родах» благополучно родить младенца

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу, аще не к Тебе, всех верных утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст раждати нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровех благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоея, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся небеснаго успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Пресвятой Богородице

Я, раба Божья (собственное имя) взываю к тебе Владычица Небесная. Прошу твоей поддержки и помощи в настоящий жизненный период. Близится час моего родоразрешения, так помоги мне благополучно пережить его, чтоб не было вреда ни мне, ни моему ребенку. Услышь меня, рабу Божью, недостойную и грешную (собственное имя) и не презри мою мольбу, Пресвятая Богородица. Избавь меня от внутренних страхов и наполни мою душу уверенностью в благополучном исходе.

Избавь меня от страданий во время родов и защити моего ребенка. Проси, Господа, ниспослать мне роды легкие и уберечь от болезней тяжких. Проси, Сына своего помочь войти моему ребенку в мир этот здоровым и крепким. Уповаю только на тебя, Пресвятая Богородица, и верую в благость твою. Стань мне небесной Матерью и даруй свою защиту мне и моему ребенку. Аминь.

Перед иконой «Помощница в родах»

Прими, Небесная Госпожа, Пресвятая Богородица, слезную молитвенную просьбу рабы Божьей (собственное имя). Обрати на меня внимание смиренно преклоняющую колени перед образом твои Святым и стань мне поддержкой в мой трудный жизненный период. Гляжу я со слезами умиления на твою Икону и вижу тебя носящую во чреве своем Сына Твоего и Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Ты Пресвятая Богородица безболезненно и с великой душевной радостью родила его, не испытав при этом мук. Так помоги и мне о время родов.

Читать еще:  Мир «солнечных детей»: две стороны одной медали

Даруй мне, Пресвятая Богородица поддержку свою и не позволь страшные муки испытать во время родов. Дай свое заступление свое младенцу моему, чтобы он родился здоровым и крепким, чтоб без боли попал он в этот мир. Преклоняюсь перед образом твоим и о заступничестве твоем прошу. О, Пресвятая Богородица, умилосердиться надо мной, с любовью и радостью ожидающей появление на свет своего ребенка. Не позволь скорби и печали прийти в мою жизнь, не презри моих слез смиренных.

В день радости моей безграничной, в момент появления на свет кровиночки моей родной, я раба Божья (собственное имя вознесу тебе благодарственную молитву и поблагодарю Господа нашего Всемилостивого и Всемилосердного. Аминь.

Матроне Московской

О, блаженная Старица Матрона Московская, твоя душа на небесах рядом с Престолом Господним, но тело твое на земле почивает и различные чудеса источает. Услышь мольбу мою, Рабы Божьей (собственное имя) и даруй мне утешение в печалях и скорби. Проси господа нашего Всевышнего проявить милость ко мне и простить все мои вольные и невольные прегрешения, свершенные по неразумению моему. Проси его ниспослать мне рождение ребенка здорового и крепкого, чтоб не пришлось ему расплачиваться за мои грехи в которых я искренне раскаиваюсь.

Благодарю тебя, Блаженная Старица Матрона Московская и уповаю только на тебя. Верую в твою безграничную милость. Да не оскудеет твое милосердие к страждущими и нуждающимся в помощи твоей. Прославляю Святое Имя Господа в своих молитвах и принимаю волю Его во всем. Аминь.

Господу Богу

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Молитвы

Молитва ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Предвечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягай ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю; помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитвы иконе Божией Матери «В родах Помощница»

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к тебе притекающих. Зрим тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему, и умиленно сей лобызающе, молим Тя, всемилостивая Владычице: нас грешных осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави. Даруй им здравие и благопомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою. О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащыя на нас скорби и печали утоли, и не презри слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления прийми благодарная хваления сердец наших. Вознеси мольбы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков.

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу аще не к Тебе, всех верных Утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: Да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст рождать нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровах благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоей, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения. Да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небесного успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единого Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Феодоровская»

Тропарь, глас 4-й: Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь, богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к нему предстательством присно ходатайствуеши всем под сень крова Твоего прибегающим мир и велию милость.

Кондак 1-й: Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице нашей и Предстательству христиан непостыдному, явлением чудныя иконы Своея радование подавшей земле Российстей и вся верныя чада Церкве просветившей, благодарение усердно приносим Ти, Богородице, и припадающе пречудному образу Твоему, умильно глаголем. Спаси, Госпоже, и помилуй рабы Твоя, зовущия: Радуйся, Матерь Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.

Молитва: К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.

Читать еще:  5 правил Facebook от протоиерея Владимира Вигилянского

Молитва при родах

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем. Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

Не обязательно молиться именно эти молитвы, стоя перед определенной иконой. Молитесь «Отче наш…», произносите Иисусову молитву, молитесь своими словами, прося помощи в родах.

Помните, спасение женщины, по промыслу Божьему, — в чадородии. Поверьте, Бог не оставит нас на пути к спасению!

Молитва Богородице о благополучном разрешении родов

Данная молитва читается перед Албазинской Иконой Богородицы «Слово плоть бысть» («Знамение»).

Текст молитвы:

Богородице Дево, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, Заступнице рода христианскаго! Пред чудотворною иконою Твоею предстояще, отцы наши молйша Тя, да явйши покров Твой и заступление стране приамурстей. Темже и мы ныне молим Тя: град наш и страну сию от нахождения иноплеменных соблюдай и от междоусобныя брани сохрани. Даруй мирови мир, земли плодов изобилие; христолюбивым и благоверным властём нашим здравие и на враги одоление: сохрани во святыни пастырей наших, во святых храмех труждающихся: осени вседержавным покровом Твоим строителей и благотворйтелей их. Утверди в правоверии и единомыслии братий наших: заблуждших же и отступльших от православный веры вразуми и соедини Святей Церкви Сына Твоего. Буди всем притекающым к чудотворней иконе Твоей покров, утешение и пристанище от всяких зол, бед и обстояний: Ты бо еси больных исцеление, скорбящих утешение, заблуждших исправление и вразумление. Приимй моления наша и вознеси я ко Престолу Всевышняго, яко да Твоим предстательством соблюдаеми и покровом Твоим осеняеми, прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тексты молитв перед иконой «Помощница в родах»

Тропарь, глас 4

Ма́ти Бо́га на́шего, во утро́бе заче́нши Христа́ Жизнода́вца, по́мощи в рожде́нии Того́ не потре́бовала еси́, те́мже ле́гце разреши́тися рабо́м Твои́м благослови́ и помози́, и младе́нцев и́х во вре́мя благопотре́бное роди́тися иму́щих, под покро́в Тво́й, я́ко Ма́терь, мо́лим, приими́: Ты́ бо еси́ в ро́дах Помо́щница, Засту́пница рабо́м Твои́м.

Перевод: Матерь Бога нашего, в утробе зачавшая Христа Подателя Жизни, в помощи при рождении Его не нуждалась ты, потому легко разрешиться (от бремени) рабам Твоим благослови и помоги, и младенцев их своевременно рождающихся, под защиту Твою, как Матерь, молим, возьми, ибо Ты в родах Помощница, Защитница рабов Твоих.

Кондак, глас 2

Сле́з Е́виных разреше́ние, проро́ческих писа́ний исполне́ние, от Ду́ха Свята́го Богомладе́нца заче́ншая, и во я́слех Вифлее́мских Того́ смире́нно роди́вшая, к Тебе́ прибега́ем я́ко Храни́тельнице же́н и младе́нцев, к Тебе́ воздыха́ем и Тя́ велича́ем: ра́дуйся, Благоутро́бная Ма́ти, в ро́дах Помо́щница.

Перевод: Евы от слез избавление, пророческих писаний исполнение, от Духа Святого Богомладенца зачавшая и в яслях Вифлеемских Его смиренно родившая, к Тебе обращаемся, Хранительница жен и младенцев, Тебе приносим скорби наши и Тебя прославляем: «Радуйся, Благоутробная Матерь, в родах Помощница».

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зри́м Тя́ на святе́й ико́не во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно се́й лобыза́юще, мо́лим Тя́, Всеми́лостивая Влады́чице: на́с, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия и́х, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй и́м здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия и́х испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из у́ст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия на́с боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на на́с ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши на́с в де́нь ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в де́нь ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы́, и ча́да на́ша, просла́вим Тя́, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни на́с не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, все́х ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да да́ст ражда́ти на́м ча́д Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т на́с в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует на́м все́м, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ на́с под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злы́х свободи́, тя́жких бе́д, напа́стей и сме́ртей отврати́. Да́ждь благода́тное прозре́ние, ду́х сокруше́ния о гресе́х, да́ждь зре́ти всю́ высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго на́м Христо́ва уче́ния; храни́ на́с от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси́, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector