0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Акафист и молитва Пресвятой Богородице пред ее иконой «Почаевская» — священные тексты Богоматери об исцелении души и тела и прекращении вражды

Акафист и молитва Пресвятой Богородице пред ее иконой «Почаевская» — священные тексты Богоматери об исцелении души и тела и прекращении вражды

П pед свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́pы и́стинныя позна́ние пpие́млют/ и ага́pянская наше́ствия отpажа́ют./ Те́мже и нам, к Тебе́ пpипа́дающим,/ гpехо́в оставле́ние испpоси́,/ по́мыслы благоче́стия сеpдца́ на́ша пpосвети́,/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́ // о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м к ди́вному о́бразу Ея́, и́же на горе́ Поча́евстей: к нему́же уми́льно взира́юще и моля́щеся Цари́це Влады́чице из глубины́ душе́вныя вопие́м: О Пречу́дная Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, от лет дре́вних избра́вшая оби́тель Поча́евскую в ме́сто селе́ния Своего́! Зе́млю оте́чественную на́шу в правосла́вии и ми́ре утверди́, и спаси́ всех предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем, пред Пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми. Не отврати́ рабы́ Твоя́ тщи́: Тя бо еди́ну Наде́жду и́мами.

И сто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Поча́евская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и нас, к ней притека́ющих,/ от бед и искуше́ний свободи́,/ ла́вру Твою́ невреди́му сохрани́,/ Правосла́вие во о́крест стоя́щих страна́х утверди́,/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х: // ели́ка бо хо́щещи, мо́жеши.

К Тебе́, о Богома́ти, моли́твенно притека́ем мы, гре́шнии, чудеса́ Твоя́, во святе́й ла́вре Поча́евстей явле́нная, помина́юще и о свои́х сокруша́ющеся прегреше́ниих. Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко не подоба́ше нам, гре́шным, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судии́ беззако́ния на́ша оста́вити нам. Вся бо на́ми в житии́ претерпе́нная, ско́рби же, и ну́жды, и боле́зни, я́ко плоды́ паде́ний на́ших прозябо́ша нам, Бо́гу сия́ на исправле́ние на́ше попуща́ющу. Те́мже вся сия́ и́стиною и судо́м Свои́м наведе́ Госпо́дь на гре́шныя рабы́ Своя́, и́же в печа́лех свои́х к заступле́нию Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́нии серде́ц к Тебе́ взыва́ют си́це: грехо́в и беззако́ний на́ших, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестне́и ру́це Твои́ воздви́гши, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́те соде́янная на́ми отпу́стит нам, да за премно́гая неиспо́лненная обеща́ния на́ша лица́ Своего́ от рабо́в Свои́х не отврати́т, да благода́ти Своея́, спасе́нию на́шему посо́бствующия, от душ на́ших не оты́мет. Ей, Влады́чице, бу́ди спасе́нию на́шему Хода́таица и, малоду́шия на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на стена́ния на́ша, я́же в беда́х и ско́рбех на́ших пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возно́сим. Просвети́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, ве́ру на́шу укрепи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йший дар сподо́би нас прия́ти. Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не боле́зньми и скорбьми́ живо́т наш ко спасе́нию да возво́дится, но, от уны=ния и отча́яния ду́ши на́ша огражда́ющи, изба́ви нас, маломо́щных, от находя́щих на ны бед, и нужд, и клеветы́ челове́ческия, и боле́зней нестерпи́мых. Да́руй мир и благоустрое́ние жи́тельству христиа́нскому предста́тельством Твои́м, Влады́чице, утверди́ Правосла́вную ве́ру в стране́ на́шей и во всем ми́ре. Це́рковь Апо́стольскую и Собо́рную умале́нию не преда́ждь, уста́вы святы́х оте́ц на ве́ки непоколеби́мы сохрани́ и всех к Тебе́ притека́ющих от ро́ва поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресию прельще́нных бра́тий на́ших или́ ве́ру спаси́тельную в грехо́вных страсте́х погуби́вших па́ки ко и́стинней ве́ре и покая́нию приведи́, да вку́пе с на́ми, Твоему́ чудотво́рному о́бразу покланя́ющеся, Твое́ предста́тельство испове́дят. Сподо́би у́бо нас, Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, еще́ в животе́ сем побе́ду и́стины Твои́м заступле́нием узре́ти, сподо́би нас благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны на́шея восприя́ти, я́коже дре́вле насе́льники Поча́евския Твои́м явле́нием победи́тели и просвети́тели ага́рян показа́ла еси́, да вси мы благода́рным се́рдцем вку́пе со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми, Твое́ милосе́рдие прославля́юще, воздади́м сла́ву, честь и поклоне́ние в Тро́ице пева́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Молитва Пресвятой Богородице о помощи в работе - прошение святой на успех и удачу в делах

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це и Влады́чице, от всех родо́в избра́нная, и все́ми ро́ды Небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щий пред свято́ю ико́ною Твое́ю и усе́рдно к Тебе́ моля́щийся наро́д сей, и сотвори́ предста́тельством и заступле́нием Твои́м у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да никто́же изы́дет отсю́ду упова́ния своего́ тощ и посра́млен в наде́жде свое́й, но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся, по благо́му изволе́нию се́рдца своего́ и по нужде́ и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, и на оби́тель сию́, Твои́м и́менем нарица́ющуюся, ю́же от лет дре́вних возлюби́ла еси́, избра́вши ее́ в достоя́ние себе́, и неоску́дно источа́ющи то́ки исцеле́ний от чудотво́рныя ико́ны Твоея́ и от приснотеку́щаго исто́чника, в сле́де стопы́ Твоея́, нам откры́таго, и сохрани́ ю́ от вся́каго прило́га и наве́та вра́жия, я́коже дре́вле сохрани́ла еси́ Твои́м явле́нием це́лу и неврежде́нну от лю́таго наше́ствия ага́рянскаго, да вы́ну воспева́ется и сла́вится в ней Пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ пресла́вное успе́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Пресвята́я Де́во, Влады́чице Богоро́дице! Благодарю́ Тя от всего́ се́рдца моего́, я́ко сподо́била мя еси́ гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́ предста́ти зде и покланя́тися на святе́й горе́ Твое́й. О, коли́ких благ удосто́ихся та́ко многогре́шный аз милосе́рдием Твои́м. Ви́жду, Пречи́стая, и ужаса́юся, и истаева́ет дух мой, зря воо́чию многоцеле́бный сей исто́чник благода́ти Твоея́, его́же издре́вле во сле́де святы́я стопы́ Твоея́ неизрече́нно яви́ла еси́, и всеблагогове́йно покланя́емся на ме́сте, иде́же стоя́сте Деви́честии но́зе Твои́, молю́ Тя, благослове́нная Наде́ждо и Спасе́ние душ и теле́с на́ших: омы́й мя цельбоно́сною водо́ю Твое́ю от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, утоли́ благода́тными струя́ми Твои́ми вся стра́сти моя́ серде́чныя, уврачу́й ка́плями от приснотеку́щaгo исто́чника Твоего́ вся неду́ги моя́ теле́сныя, да, Тобо́ю наставля́емый, врачу́емый и избавля́емый, воспева́ю Тебе́ всеусе́рдно: Ра́дуйся, исто́чниче ра́дости непреста́емыя, ра́дуйся, то́че добро́ты неизрече́нныя. Ра́дуйся, вожделе́ний нечи́стых потопле́ние, ра́дуйся, скверн вся́ких измове́ние. Ра́дуйся, струе́ светови́днейшая во здра́вие ве́рным от горы́ приосене́нныя ча́щи благода́ть исцеле́ний подава́ющая, ра́дуйся, росо́ небе́сная, свы́ше то́ки прему́дрости жа́ждущим и́стиннаго позна́ния ниспосыла́ющая. Ра́дуйся, похвало́ Поча́евская, спаси́ ны, моля́щияся Тебе́, Наде́ждо на́ша и утеше́ние. Ами́нь.

Читать еще:  Молитвы святой Троице - священные тексты в честь праздника и прошения святым о помощи, счастье и исполнении желаний

Ц ари́це на́ша Преблага́я, Влады́чице Преблагослове́нная, Наде́ждо на́ша Богоро́дице! К Тебе́ умиле́нно ны́не притека́ем, и сокруше́нною душе́ю и смире́нным се́рдцем мо́лим Тя, Всепе́тая, пред Пречи́стым Твои́м о́бразом: помяни́ щедро́ты Твоя́ дре́вния, я́же от Тебе́ зде бы́вшия, и я́коже иногда́ яви́лася еси́ на скале́ Поча́евстей, в столпе́ о́гненнем, от ка́мене цельбоно́сную во́ду источа́ющи, си́це и ны́не предста́ни нам, Ма́ти многомо́щная, и теплото́ю Богома́терния любве́ Твоея́ согре́й сердца́ на́ша окамене́нная, сле́зы любве́ и покая́ния нераска́яннаго от оче́й на́ших исторга́ющи. Ты бо еди́на еси́ Засту́пница на́ша Богодарова́нная: Тя у́бо мо́лим, изба́ви от всех бед, от вся́кия напа́сти, боле́зни и ско́рби, рабы́ Твоя́, предста́тельством вели́каго о нас хода́тая и моли́твенника Твоего́, всеблаже́ннаго отца́ на́шего И́ова, уго́дника Твоего́ Поча́евскаго, его́же моли́тве я́ве внима́ла еси́ на возду́се иногда́, егда́ всесла́вным и стра́шным явле́нием Твои́м изба́вила еси́ оби́тель Твою́ от наше́ствия и обложе́ния ага́рянскаго. При́зри благосе́рдием, Всепе́тая, призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния и на все ца́рства и страну́ на́шу, и на вся лю́ди Твоя́ изле́й бога́тыя Твоя́ ми́лости: разсе́янные собери́, неве́рныя же и инове́рныя, во страна́х на́ших, на путь и́стинный наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́ и сопричти́ их Святе́й Твое́й Правосла́вней и Кафоли́честей Це́ркви; в семе́йствах на́ших мир утверди́, ста́рость поддержи́, ю́ныя наста́ви, младе́нцы воспита́й, си́рыя и вдови́цы заступи́, плене́нныя свободи́, боля́щия уврачу́й, на суди́щи и в темни́цах, и в заточе́ниих, и в го́рьких рабо́тах су́щих помяни́, огражда́ющи ны вы́ну, посеща́ющи и утеша́ющи то́ками чуде́с и зна́мений многоразли́чных, я́же при́сно излива́еши всем от святы́я ико́ны Твоея́ цельбоно́сныя. Да́руй, Всеблага́я, земли́ плодоро́дие, возду́ха благорастворе́ние и вся, я́же на по́льзу на́шу да́ры благовре́менныя и благопотре́бныя, моли́твами избра́нных уго́дников Твои́х, благода́тный Твой лик на святе́й ико́не Твое́й окружа́ющих: Илии́ богоглаго́ливаго, свята́го архидиа́кона Стефа́на первострада́льнаго, преподо́бнаго Авраа́мия всеблаже́ннаго, и богому́жнаго Ми́ны му́ченика многоимени́таго, и с ни́ми ку́пно святы́х и пра́ведных жен: Параске́вы прехва́льныя, Ири́ны преблаже́нныя и святы́я Екатери́ны великому́ченицы многострада́льныя, и всех святы́х. Егда́ же приспе́ет на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чности переселе́ние, си́це предста́ни нам, Преблагослове́нная, я́коже иногда́ благопоспеши́ла еси́ оби́тели Твое́й во спасе́ние во вре́мя бра́ни Збаражской, и Твои́м те́плым хода́тайством да́руй нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего безболе́зненну, непосты́дно, ми́рну и Святы́х Та́ин прича́стну; да я́коже в сей жи́зни, си́це и в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси, моли́твами Твои́ми, безконе́чныя Небе́сныя жи́зни во Ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Сильная молитва Матроне Московской об удаче - прошение святой на везение и успех

В елича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / и почита́ем честну́ю ико́ну Твою́, / ю́же от лет дре́вних // на горе́ Поча́евстей просла́вила еси́.

 • ГЛАВНАЯ
 • КАЛЕНДАРЬ
 • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 • НОВЫЙ ЗАВЕТ
 • ПСАЛТИРЬ
 • МОЛИТВОСЛОВ
 • Ц. СЛ. СЛОВАРЬ
 • ТИПИКОН
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ
 • ТЕКСТЫ СЛУЖБ
 • ТРЕБНИК
 • = МОЛИТВОСЛОВИЯ =
 • * Господу Богу и Кресту
 • * Богородице
 • * Ангелам
 • * Пророкам
 • * Апостолам и равноапостольным
 • * Князьям и царям
 • * Святителям
 • * Мученикам
 • * Преподобным
 • * Праведным, блаженным и безсребренникам
 • * Соборам святых и в Недели
 • * Новомученикам и исповедникам XX века
 • * Общие святым
 • * В различных нуждах
 • * О усопших
 • * Триоди постной
 • * Триоди цветной
 • ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 • Гостевая книга
 • Вопросы-ответы
 • Просьба о молитве
 • Новости
 • Объявления
 • ПОМОЩЬ САЙТУ

История появления иконы

По преданию, на том месте, где когда-то был расположен Почаевский монастырь, два инока на вершине горы после молитвы имели счастье лицезреть Пресвятую Богоматерь. Фигура её находилась на высоком камне и была как будто объята пламенем. Отблеск пламени был виден далеко, и скоро ещё одним свидетелем явления Богоматери стал пастух Иоанн Босой, который присоединился к инокам и стал прославлять Деву Марию, вознося молитву Почаевской Богородице, как позже стали называть её, изображенную на иконе.

Интересен тот факт, что после того, как видение исчезло, на камне, где стояла Богоматерь, остался отпечаток ступни её. По сей день он сохранен и верующие могут увидеть его, наполненный водой, которую каким-то чудесным образом источает камень. Верующие паломники приходят туда, чтобы испить целебную воду, прочитав сначала в Лавре молитву перед иконой Почаевской Божьей Матери. Однако вода в этом чудотворном месте появляется вновь.

Похожие произведения

Контактная информация
 • pravbiblioteka@missia.me
 • https://missia.me

Все материалы, размещенные в электронной библиотеке, являются интеллектуальной собственностью. Любое использование информации должно осуществляться в соответствии с российским законодательством и международными договорами РФ. Информация размещена для использования только в личных культурно-просветительских целях. Копирование и иное распространение информации в коммерческих и некоммерческих целях допускается только с согласия автора или правообладателя

Последование молебна Пресвятой Богородице

Текст молебна Божией Матери находится в Требнике. Начинается он с возгласа иерея: «Благословен Бог наш». Затем поётся «Царю Небесный», тропари, запевы, читается Евангелие, произносится сугубая ектения, на которой священник поминает живых православных христиан, чьи имена написаны в записках; читается молитва Божией Матери.

По благочестивой традиции по окончании молебна присутствующие прикладываются к иконе Божией Матери (перед которой служили молебен или чтимой в данном храме или монастыре) под пение «Величания» или общеизвестной молитвы «Царице моя Преблагая».

По особым просьбам молящихся к молебну может присоединиться чтение акафиста Божией Матери или чин малого освящения воды.

На молебне крайне желательно лично присутствовать тем, кто его заказал. Если же по уважительной причине это невозможности, нужно дома почитать акафист Божией Матери или за неимением времени хотя бы краткую молитву.

Помните, что Богородица всегда молит Своего Божественного Сына о спасении всех людей, которые обращаются к Ней с молитвой.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector